کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹- ۴۱۶ ؟ق‌ . -.ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -- ن‍ق‍اش‍ی‌ه‍ا، م‍ی‍ن‍ی‍ات‍وره‍ا و غ‍ی‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹- ۴۱۶ ؟ق‌ . -.ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -- ن‍ق‍اش‍ی‌ه‍ا، م‍ی‍ن‍ی‍ات‍وره‍ا و غ‍ی‍ره‌
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹- ۴۱۶ ؟ق‌ . -ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -- ن‍ق‍اش‍ی‌ه‍ا، م‍ی‍ن‍ی‍ات‍وره‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ول‍ش‌، اس‍ت‍وارت‌ ک‍ری‌،
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ی‍وا، ف‍ی‍روزه‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ال‍ی‍ف‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌ ''م‍ت‍ن‌''
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را (ی‍س‍اول‍ی‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرقع شاهنامه شاه طهماسبی
ولش ، استوارت کری ، ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۳۹۹،/‌ف۴،و۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شاهنامه ابراهیم سلطان
عبدالله یوا، فیروزه ؛  تهران تلفن ناشر :۶۶۴۹۸۶۹۲-۴نمابر ۶۶۹۵۱۶۶۲ ،آدرس ناشر :تهران - انتهای خ فلسطین جنوبی ، خ لقمان ادهم ، بن بست بوذرجمهر شماره 42 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران ، موسسه تالیف ، ترجمه و نشر آثار هنری ''متن ''   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۴۴۹۵‬,‭‌ع۲‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک