کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ردوس‍ت‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۹۶- ۱۳۶۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ردوس‍ت‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۹۶ - ۱۳۶۷ -- خ‍اطرات‌
 
پدیدآور:
ف‍ردوس‍ت‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۹۶- ۱۳۶۷
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ظهور و سقوط سلطنت پهلوی :خاطرات ارتشبد حسین فردوست
فردوست ، حسین ، ۱۲۹۶- ۱۳۶۷ ؛  [تهران ] اطلاعات   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۶‬,‭‌ف۴۲ظ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک