کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ردوس‌: دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ب‍ه‍رن‍گ‍ی‌، ص‍م‍د، ۱۳۴۷- ۱۳۱۸
 
ناشر:
ف‍ردوس‌: دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه < قصه های = قصه های >صمد بهرنگی ( متن کامل ۲۲ قصه :)۲۴ ساعت در خواب و بیداری ، اولدوز و عروسک سخنگو ...تلخون و ...همراه نقد و بررسی
بهرنگی ، صمد، ۱۳۴۷- ۱۳۱۸ ؛  تهران فردوس : دنیای کتاب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۷۷‬,‭‌ب۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک