کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍رخ‍زاد، ف‍روغ‌، ۱۳۱۳ - ۱۳۴۵ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍رخ‍زاد، ف‍روغ‌، ۱۳۱۳ - ۱۳۴۵ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍رخ‍زاد، ف‍روغ‌، ۱۳۱۳ - ۱۳۴۵ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
م‍ش‍رف‌ آزاد ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۱۲-
ح‍ق‍وق‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۶-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
ن‍ش‍ر ث‍ال‍ث‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فروغ فرخزاد :شعر فروغ فرخزاد از آغاز تا امروز شعرهای برگزیده تفسیر و تحلیل موفق ترین شعرها
حقوقی ، محمد، ۱۳۱۶- ؛  تهران موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۶۴‬,‭‌ح۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پریشادخت شعر :زندگی و شعر فروغ فرخزاد
مشرف آزاد تهرانی ، محمود،۱۳۱۲- ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۶۴‬,‭‌م۵‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک