کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ران‍س‍ی‍س‌ م‍ادی‍س‍ون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌- آث‍ار ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‍ی‌ -ع‍ل‍وم‌ - اب‍زار و وس‍ای‍ل‌ - ج‍ادوگ‍ری‌ ( اس‍لام‌)
 
پدیدآور:
ف‍ران‍س‍ی‍س‌ م‍ادی‍س‍ون‌
 
ناشر:
ک‍ارن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ابزار آلات علمی - جلد یازدهم از گزیده دوازده جلدی مجموعه هنر اسلامی
فرانسیس مادیسون ؛  تهران کارنگ   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۴‬,‭‌ف‍لا ۸‌ل۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک