کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍راروان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍روی‍د، زی‍گ‍م‍ون‍د، ۱۹۳۹-۱۸۵۶م‌.
ه‍ول‍وگ‍راف‍ی‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ف‍راروان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ش‍لاو، ج‍ف‍ری‌، ۱۹۴۶ - م‌
ت‍ال‍ب‍وت‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۵۳ - م‌
ب‍وت‍ب‍ی‌، ری‍چ‍ارد،۱۹۵۴ -م‌.
 
ناشر:
ه‍رم‍س‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
وان‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فروید در مقام فیلسوف ؛ فراروان شناسی پس از< لاکان = لکان >
بوتبی ، ریچارد،۱۹۵۴ -م . ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭‌ف۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریشه های هشیاری :سفری از قلمرو فرا روان شناسی تا علوم نوین
میشلاو، جفری ، ۱۹۴۶ - م ؛  تهران وانیا   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۰۳۸‬,‭‌م۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جهان هولوگرافیک :نظریه ای برای توضیح توانایی های فراطبیعی ذهن و اسرار ناشناخته مغز و جسم
تالبوت ، مایکل ، ۱۹۵۳ - م ؛  تهران هرمس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۰۳۸‬,‭‌ت۲‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک