کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ت‍ح‍ی‍ان‌، ام‍ی‍ررض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ف‍ت‍ح‍ی‍ان‌، ام‍ی‍ررض‍ا
 
ناشر:
ع‍ل‍م‍ی‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال
فتحیان ، امیررضا ؛  تبریز علمیران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ت۳۲۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال
فتحیان ، امیررضا ؛  تبریز علمیران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ن۸‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک