کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ارس‍ت‍ر، ت‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر و ت‍م‍دن‌
 
پدیدآور:
ف‍ارس‍ت‍ر، ت‍ام‌
 
ناشر:
ک‍م‍ال‌ ع‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه تکنولوژی برتر
فارستر، تام ؛  تهران کمال علم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۱۶‌ف۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک