کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍اخ‍ر، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍اک‌ --م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
 
پدیدآور:
ف‍اخ‍ر ،ع‍ل‍ی‌۱۳۴۲-
ف‍اخ‍ر، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ وچ‍اپ‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ابزار عمومی تحقیق
فاخر ،علی ۱۳۴۲- ؛  تهران دانشگاه تهران موسسه انتشارات وچاپ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک ؛ نکات درسی مسائل حل شده
فاخر، علی ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ف۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک