کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : غ‍لام‍ی‌، زه‍را
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍ن‌ و م‍ع‍ن‍وی‍ت‌ و ذه‍ن‌آگ‍اه‍ی‌( م‍ای‍ن‍دف‍ول‍ن‍س‌)
 
پدیدآور:
غ‍لام‍ی‌، زه‍را
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه نقش معنویت و ذهن آگاهی بر رضایت زناشویی زنان و مردان شاغل
غلامی ، زهرا ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۶۰،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک