کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : غ‍ف‍وری‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
اس‍لام‌ -- ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۷- ۱۳۶۰
وی‍ور، وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۹۲۹-
غ‍ف‍وری‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ایمان آورده ها
غفوری ، علی ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ،
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۷/۸‬,‭‌غ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سازه به روش اجزاء محدود
ویور، ویلیام ، ۱۹۲۹- ؛  تهران موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭و۹د۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شناخت اسلام
بهشتی ، محمد، ۱۳۰۷- ۱۳۶۰ ؛  [تهران ] دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، [۱۳۵۹؟]
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۱‬,‭‌ب۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک