کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ک‍اس‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ک‍اس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ رق‍م‍ی‌--دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ع‍ک‍اس‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ع‍ک‍اس‍ی‌ رن‍گ‍ی‌ -- ظه‍ور و چ‍اپ‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ع‍ک‍اس‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
لان‍گ‌، ب‍ن‌،۱۹۶۷ - م‌
ان‍گ‌، ت‍ام‌
خ‍طی‍ر، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌
وح‍دت‍ی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
م‍ت‍رج‍م‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍رای‌ م‍ی‍ردش‍ت‍ی‌
ج‍اودان‌خ‍رد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ظهور و چاپ رنگی :روش کار در لابراتوار عکاسی
خطیر، ضیاءالدین ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۵۱۰‬,‭‌خ۶ظ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هنر عکاسی " ثبت زمان "
وحدتیان ، عبدالمجید ؛  مشهد جاودان خرد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۴۶‬,‭و۳‍ه۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عکاسی دیجیتال و ویرایش تصویر
انگ ، تام ؛  تهران مترجم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۲۶۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع عکاسی دیجیتال
لانگ ، بن ،۱۹۶۷ - م ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۷۳۴۳۶،آدرس ناشر :تهران - خ کارگر جنوبی - نبش خ وحید نظری - مجتمع تجاری نادر - ط اول فرهنگسرای میردشتی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۲۶۷‬,‭‌ل۲‌ک۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک