کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ک‍اس‍ی‌ - ع‍ک‍اس‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ی‌رب‍خ‍ ی‌س‍اک‍ع‍ و ن‌اس‍اک‍ع‍ - ن‌اه‍ج‍ ی‌اه‍ ن‌ی‍رت‍رب‍ - ی‌س‍اک‍ع‍
ع‍ک‍اس‍ی‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ -- ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
ع‍ک‍اس‍ی‌ - ع‍ک‍اس‍ان‌
ع‍ک‍اس‍ی‌- ع‍ک‍اس‍ان‌ - ت‍اری‍خ‌ - ای‍ران‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ب‍رگ‍زی‍ده‌ آث‍ار ع‍ک‍اس‍ان‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌
درس‍اه‍اک‍ی‍ان‌ ،وازری‍ک‌
andy steel
ی‍ح‍ی‍ی‌ ذک‍اء
 
ناشر:
م‍وزه‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ م‍ع‍اص‍ر ت‍ه‍ران‌:م‍وس‍س‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ره‍ن‍م‍ا
ج‍م‍ال‌ ه‍ن‍ر
م‍وزه‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌
ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍روش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عکاسان و عکاسی : هفت مقاله از برنیس آبوت ،ادوارد اشتایخن ،آنسل آدامز،هانری کارتیه بروسون ،و.یوجین اسمیت ،ماینور وایت
درساهاکیان ،وازریک ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۶۵۴‬,‭‌ع۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پنجره های نقره ای :برگزیده آثار عکاسان معاصر ایران ۱۷ نگاه
تهران موزه هنرهای معاصر تهران :موسسه توسعه هنرهای تجسمی : موسسه فرهنگی هنری رهنما   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۶۵۴‬,‭‌پ۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران
یحیی ذکاء ؛  تهران علمی فرهنگی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۳۶۱۰۷‬,‭ذ۲‌ت۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پنجره های نقره ای برگزیده آثار عکاسی عکاسان معاصر ایران
برگزیده آثار عکاسان معاصر ایران ؛  تهران موزه هنرهای معاصر ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۶۵۴‬,‭‌پ۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری عکاسی
تهران جمال هنر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۳۵‌م۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
photojournalism-the world top photographers
andy steel ؛ 
شماره راهنما: ‭TR‬,‭104‬,‭6p6j‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک