کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ک‍اس‍ی‌ م‍طب‍وع‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ک‍اس‍ی‌ م‍طب‍وع‍ات‌
 
پدیدآور:
ک‍وب‍ر، ک‍ن‍ت‌، ۱۹۴۶-
 
ناشر:
ب‍رگ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عکاسی برای مطبوعات " فتوژورنالیسم "
کوبر، کنت ، ۱۹۴۶- ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۲۰‬,‭‌ک۹‌ع۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک