کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍وده‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر، ۱۹۰۷- ۱۹۵۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا( ف‍ق‍ه‌)
 
پدیدآور:
ع‍وده‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر، ۱۹۰۷- ۱۹۵۴
 
ناشر:
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جنائی اسلام براساس مذاهب پنجگانه و مقایسه آن با حقوق عرفی
عوده ، عبدالقادر، ۱۹۰۷- ۱۹۵۴ ؛  مشهد بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۳-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۷۸/۸‬,‭‌ع۹‌ت۵۰۴۱‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک