کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ل‍ی‍م‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍داری‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‍م‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۹-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری
علیمی ، حسینعلی ، ۱۳۲۹- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ع۸۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک