کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍ل‍وم‌ غ‍ری‍ب‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ غ‍ری‍ب‍ه‌
ج‍ادوگ‍ری‌(اس‍لام‌)
س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ف‍راروان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ه‍ن‍ر دوران‌ ق‍اج‍ار( ق‍اج‍اری‍ه‌)
 
پدیدآور:
<ب‍وع‍ل‍ی‌س‍ی‍ن‍ا = اب‍و ع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا=>
م‍ی‍ش‍لاو، ج‍ف‍ری‌، ۱۹۴۶ - م‌
ش‍ک‍ی‍ب‍ا، م‍رض‍ی‍ه‌
ب‍ورک‍ه‍ارت‌، ت‍ی‍ت‍وس‌
س‍الاری‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۴۴-
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
م‍ی‍راث‌ م‍ان‍دگ‍ار
وان‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رمزپردازی ( مجموع مقالات تحقیقی )
بورکهارت ، تیتوس ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۶۰۳‬,‭‌ب۸۷ر۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ جادوگری
سالاری ، محمد،۱۳۴۴- ؛  قم میراث ماندگار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۵۶۶‬,‭‌س۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رساله ی < کنوزالمعزمین = کنوز المعزمین >
<بوعلی سینا = ابو علی سینا=> ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
تأثیر فرهنگ و باورهای عامه بر هنر دوران قاجار( رویکردی بر نقوش طلسم و علوم غریبه )
شکیبا، مرضیه ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۱۹،NT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریشه های هشیاری :سفری از قلمرو فرا روان شناسی تا علوم نوین
میشلاو، جفری ، ۱۹۴۶ - م ؛  تهران وانیا   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۰۳۸‬,‭‌م۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک