کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌۱۱۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌۱۱۰
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک مهندسی
مریام ، جیمز ؛  تهران علم و صنعت ۱۱۰   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک