کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ظی‍م‍ی‌، ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌، ۱۳۳۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۲۰- ۱۳۵۷
 
پدیدآور:
ع‍ظی‍م‍ی‌، ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌، ۱۳۳۲-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بحران دموکراسی در ایران ۱۳۲۰- ۱۳۳۲
عظیمی ، فخرالدین ، ۱۳۳۲- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۰۱‬,‭‌ع۶‌ب۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک