کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍زی‍زی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۵۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ع‍زی‍زی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۵۰-
 
ناشر:
دب‍ی‍زش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش
عزیزی ، غلامرضا، ۱۳۵۰- ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ع۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک