کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍زی‍زی‌، س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رخ‌ ارز
 
پدیدآور:
ع‍زی‍زی‌، س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه تغییرات نرخ ارز( ارزش پول ملی )با صادرات صنایع پتروشیمی
عزیزی ، سید علی ؛  علم و فرهنگ علوم پایه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۳،MT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک