کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ع‍روض‌ ف‍ارس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۸
ع‍روض‌ ف‍ارس‍ی‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ق‌۷۹۲
ف‍رص‍ت‌، م‍ح‍م‍دن‍ص‍ی‍ر ب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ر، ۱۲۷۱- ۱۳۳۹ ق‌
ش‍م‍ی‍س‍ا، س‍ی‍روس‌، ۱۳۲۸-
 
ناشر:
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ای‍ران‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ردوس‌
ف‍روغ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بحور الالحان در علم موسیقی و نسبت آن با عروض
فرصت ، محمدنصیر بن جعفر، ۱۲۷۱- ۱۳۳۹ ق ؛  تهران فروغی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۷۵۶‬,‭‌ف۴‌ب۳‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با عروض و قافیه
شمیسا، سیروس ، ۱۳۲۸- ؛  [تهران ] فردوس   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۵۵۸‬,‭‌ش۸آ۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دیوان کامل خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی بحر غزل :مجتث مخبون ( وزن )مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن ...قابل توجه علاقمندان و دانشجویان محترم ، ذکر( بحر)،( وزن )،( تقطیع )و( اعراب )
حافظ، شمس الدین محمد، - ق ۷۹۲ ؛  تهران دایره المعارف ایران شناسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۲۴‬,‭‌ح۲د۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک