کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍دل‌، ش‍ه‍ری‍ار، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر و اج‍ت‍م‍اع‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ع‍دل‌، ش‍ه‍ری‍ار، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
ت‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هنر و جامعه در جهان ایرانی
عدل ، شهریار، گردآورنده و مترجم ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭‌ف‍لا۳‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک