کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ش‍ی‍دف‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍دف‍ر، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۱۹-
 
ناشر:
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ش‍ی‍دف‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی :سریها، انتگرالها و تبدیلات فوریه معادلات با مشتقات جزئی توابع مختلط
شیدفر، عبدالله ،۱۳۱۹- ؛  [تهران ] عبدالله شیدفر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ش۹ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک