کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ب‍اس‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ک‍اس‍ی‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر ه‍ن‍ری‌
ق‍ال‍ی‌ و ق‍ال‍ی‌ب‍اف‍ی‌ -- ای‍ران‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌س‍ن‍ج‍ی‌
ع‍ک‍اس‍ی‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
 
پدیدآور:
ص‍ور اس‍راف‍ی‍ل‌، ش‍ی‍ری‍ن‌، ۱۳۲۰-
ت‍ری‌ ب‍رت‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ای‍ک‍رت‌، راب‍رت‌ ی‍و.، ۱۹۲۸ - م‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ع‍ب‍اس‍ی‌
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ح‍رف‍ه‌ ه‍ن‍رم‍ن‍د
م‍رک‍ز
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍رای‌ م‍ی‍ردش‍ت‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
س‍روش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ عکاسی
عباسی ، اسماعیل ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۹‬,‭‌ع۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ عکاسی
اسماعیل عباسی ؛  سروش   ،
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۹‬,‭‌ع ۲ ‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نقد عکس - درآمدی بر درک تصویر
تری برت ؛  نشر مرکز   ،
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۶۴۲‬,‭‌ب ۲ ‌ن۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نقد عکس (درامدی بر درک تصویر)
تری برت ؛  مرکز   ،
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۶۴۲‬,‭‌ب ۲ ‌ن۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زبان عکس :عکس چگونه از ماجراها و روابط پرده برمی دارد
ایکرت ، رابرت یو.، ۱۹۲۸ - م ؛  تهران bتلفن ناشر :, 07154822نمابر ناشر ;, 07154822آدرس ناشر :سیدخندان خ خواجه عبدا.. کوی ۷ پ ۱واحد ۳ حرفه هنرمند   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸/۴‬,‭‌ف‍لا۹ز۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرش دستباف هویت ناشناخته
صور اسرافیل ، شیرین ، ۱۳۲۰- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۷۳۴۳۶،آدرس ناشر :تهران - خ کارگر جنوبی - نبش خ وحید نظری - مجتمع تجاری نادر - ط اول فرهنگسرای میردشتی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۹،‌ص۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک