کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ع‍ب‍ادی‌، ج‍ع‍ف‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ردش‍گ‍ری‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
ن‍ظری‍ه‌ اطلاع‍ات‌ در اق‍ت‍ص‍اد
 
پدیدآور:
ع‍ب‍ادی‌ ف‍ت‍ح‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ع‍ب‍ادی‌، ج‍ع‍ف‍ر
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌
س‍م‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی در اقتصاد خرد :بازارها، تعادل عمومی ، اقتصاد رفاه
عبادی ، جعفر ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌ع۲‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش راهنمایان در میزان < رضایت مندی = رضایتمندی >بازدیدکنندگان از موزه ها (مطالعه موردی : باغ موزه دفاع مقدس تهران )
عبادی فتح ، مجتبی ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۱۴،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد اطلاعات
عبادی ، جعفر ؛  تهران تلفن ناشر : ۸۸۰۰۱۰۸۰-۸۸۰۰۹۳۲۶،آدرس ناشر :تهران خیابان کارگر شمالی خیابان فرشی مقدم (شانزدهم ) دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۳‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک