کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : طلای‍ی‌ پ‍وی‍ن‍دگ‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍درس‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
س‍ل‍طان‍ی‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۵۰-
 
ناشر:
طلای‍ی‌ پ‍وی‍ن‍دگ‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب طلایی مقدمات مدیریت آموزشی ویژه دانشجویان دانشگاه های پیام نور
سلطانی ، امیر، ۱۳۵۰- ؛  تهران : تلفن ناشر : - ۶۶۹۵۰۶۷۳۱۰۹۱۹۷۰۹۵۹۵خانم گودرزی ،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان انقلاب - خ ۱۲ فروردین - ک نظری - پ ۱۳۰ - واحد ۴ شرقی طلایی پویندگان دانشگاه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۵‬,‭‌س۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک