کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : طراح‍ی‌ ب‍ا م‍داد -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طراح‍ی‌ ب‍ا م‍داد -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
طراح‍ی‌ ب‍ا م‍داد
طراح‍ی‌ ب‍ا م‍داد رن‍گ‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍روب‍ل‌، ج‍ان‌
خ‍ال‍ق‍ی‌، ع‍ب‍ی‍د
ف‍ران‍ک‌، ژن‌، طراح‌
ف‍ران‍ک‌، ژن‌، طراح‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را (ی‍س‍اول‍ی‌)
ب‍ه‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیوه طراحی با مداد
بروبل ، جان ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۹۰‬,‭‌ب۴‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از حیوانات بامداد
فرانک ، ژن ، طراح ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۸۰‬,‭‌ف۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از بناها با مداد
فرانک ، ژن ، طراح ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۹۵‬,‭‌ف۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و نقاشی با مداد رنگی
خالقی ، عبید ؛  تهران بهار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۹۲‬,‭‌خ۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک