کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : طراح‍ی‌ ب‍ا م‍داد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طراح‍ی‌ ص‍ورت‌ -- ف‍ن‌
طراح‍ی‌ س‍ر - طراح‍ی‌ ان‍س‍ان‌ - طراح‍ی‌ ب‍ا م‍داد
طراح‍ی‌ ب‍ا م‍داد
طراح‍ی‌ ب‍ا م‍داد رن‍گ‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
طراح‍ی‌ ب‍ا م‍داد -- ف‍ن‌
طراح‍ی‌ ب‍ا م‍داد -ص‍ورت‌ در ه‍ن‍ر
طراح‍ی‌ ب‍ا م‍داد -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
طراح‍ی‌ ب‍ا م‍داد رن‍گ‍ی‌
ک‍ی‍وان‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌،۱۳۳۲-،-- طراح‍ی‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ری‌ اس‍ت‍وارت‌ پ‍ارک‍ز
ن‍ی‍ک‍لای‌ ل‍ی‌
ب‍روب‍ل‌، ج‍ان‌
ژن‌ ف‍ران‍ک‌ ل‍ورن‍س‌ ب‍ی‍ور ک‍ول‍ن‍د - وال‍ت‍ر ف‍اس‍ت‍ر
<ه‍م‍ن‍د= ه‍ام‍ون‍د>، ل‍ی‌، ۱۹۵۷ - م‌
خ‍ال‍ق‍ی‌، ع‍ب‍ی‍د
ک‍ی‍وان‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌،۱۳۳۲ -،طراح‌
ف‍ران‍ک‌، ژن‌، طراح‌
وان‍گ‌، ت‍ام‍س‌ س‍ی‌.، - م‌
ف‍ران‍ک‌، ژن‌، طراح‌
م‍وارا ه‍ان‍ت‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ آب‍ان‌
م‍ارل‍ی‍ک‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را (ی‍س‍اول‍ی‌)
ی‍س‍اول‍ی‌
ب‍رگ‌ ن‍و
گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌
ی‍س‍اوی‌
اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ک‍ی‍وان‌
اک‍ت‍ا
ب‍ه‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیوه طراحی با مداد
بروبل ، جان ؛  تهران بهار   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۹۰‬,‭‌ب۴‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از حیوانات بامداد
فرانک ، ژن ، طراح ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۸۰‬,‭‌ف۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از بناها با مداد
فرانک ، ژن ، طراح ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۹۵‬,‭‌ف۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زندگی چیز دیگری است
کیوان ، ابوالحسن ،۱۳۳۲ -،طراح ؛  تهران ابوالحسن کیوان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۳۲۳‬,‭‌ک۹ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی از حیوانات
ژن فرانک لورنس بیور کولند - والتر فاستر ؛  تهران یساوی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۹۵‬,‭‌ف‍لا ۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول آموزش آکادمیک
نیکلای لی ؛  تهران گوتنبرگ   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۷۰‬,‭‌ل۹۳‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی واقع گرایانه از چهره
کری استوارت پارکز ؛  تهران کتاب آبان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۶۴۴۹‬,‭‌م۸۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول اولیه طراحی
موارا هانتلی ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۹۵‬,‭‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اسکیس های مدادی
وانگ ، تامس سی .، - م ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۹۰‬,‭و۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و نقاشی با مداد رنگی
خالقی ، عبید ؛  تهران بهار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۹۲‬,‭‌خ۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تصویرسازی و نقاشی با مداد رنگی
تهران bتلفن ناشر :- 77165966 ۶۶۴۶۱۳۶۳ ،آدرس ناشر :میدان انقلاب ، خیابان وحید نظری ، پلاک 98 برگ نو   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۹۲‬,‭‌ت۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول < پرتره سازی = پرتره سازی >از عکس
<همند= هاموند>، لی ، ۱۹۵۷ - م ؛  تهران اکتا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۷۳‬,‭‌پ۴‍ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک