کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : طب‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ج‍ری‍ر، ۳۱۰-۲۲۴ ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ج‍ری‍ر، ۳۱۰-۲۲۴ ق‌
 
ناشر:
ال‍ب‍رز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخنامه طبری :گردانیده منسوب به بلعمی از کهن ترین متون فارسی ؛ بخش چاپ ناشده
طبری ، محمدبن جریر، ۳۱۰-۲۲۴ ق ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۵/۶۳‬,‭ط۲‌ت۲۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک