کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ص‍ورت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌.س‍روص‍دا.ع‍ای‍ق‌ س‍ازی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ص‍ورت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌.س‍روص‍دا.ع‍ای‍ق‌ س‍ازی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
زه‍را ق‍ی‍اب‍ک‍ل‍و
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌.واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک
زهرا قیابکلو ؛  تهران جهاد دانشگاهی .واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۸۰۰‬,‭‌ق۹‌م۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک