کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ص‍ف‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌
اد۱۲۳
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌، ۱۳۲۴- ۱۳۲۷ ق‌ -- .ت‍ب‍ری‍ز -- ش‍ع‍ر
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ از ک‍لاس‍ی‍ک‌ ت‍ا دوره‌ م‍ع‍اص‍ر
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
روح‌ ال‍ه‌ خ‍ال‍ق‍ی‌
ت‍ن‍دری‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۲۶۴- ۱۳۲۱
ف‍ص‍ی‍ح‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۱۳-
خ‍ال‍ق‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ۱۲۸۵- ۱۳۴۴
س‍ع‍دی‌ ح‍س‍ن‍ی‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ری‌ ف‍رد
 
ناشر:
ص‍ف‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جنگ نامه تبریز( دلاوریهای ستارخان و باقرخان و مردم تبریز)
تندری ، محمود، ۱۲۶۴- ۱۳۲۱ ؛  صفی علیشاه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۹۴‬,‭‌ن۲۶‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درد سیاوش
فصیح ، اسماعیل ، ۱۳۱۳- ؛  [تهران ] صفی علیشاه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۶۹‬,‭‌ص۸۲د۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظری به موسیقی
خالقی ، روح الله ، ۱۲۸۵- ۱۳۴۴ ؛  تهران صفی علیشاه   ، ۱۳۶۱-۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶‬,‭‌خ۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیمای هنرمندان ایران
حبیب اله نصیری فرد ؛  صفی علیشاه   ،
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۵۷۴‬,‭‌ی ۸ ‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظری به موسیقی
روح اله خالقی ؛  صفی علیشاه   ،
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶‬,‭‌خ ۲ ‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظری به موسیقی
روح اله خالقی ؛  صفی علیشاه   ،
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶‬,‭‌خ ۲ ‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر موسیقی
سعدی حسنی ؛  صفی علیشاه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۱۳‬,‭‌س ۶ ‌ت۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک