کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ص‍ب‍ورا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
 
پدیدآور:
پ‍رن‍ا، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۴-
 
ناشر:
ص‍ب‍ورا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عناصر و جزییات ساختمان :مطابق سرفصل های مصوب ...
پرنا، مهدی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران صبورا   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌پ۴‌ع۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک