کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ص‍ال‍ح‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا --اث‍ر زل‍زل‍ه‌
 
پدیدآور:
س‍ع‍ی‍دی‌پ‍ور، س‍ع‍ی‍د۱۳۵۹-
 
ناشر:
ص‍ال‍ح‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زلزله و ساختمانهای ضد زلزله
سعیدی پور، سعید۱۳۵۹- ؛  تهران صالحین   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۰۹۵‬,‭‌س۷ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک