کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ص‍ال‍ح‍ی‌ف‍ت‍ح‌ آب‍ادی‌، ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ب‍ارداری‌
 
پدیدآور:
ص‍ال‍ح‍ی‌ف‍ت‍ح‌ آب‍ادی‌، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
آذرخ‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی سیستم های تولیدی و کنترل انبار
صالحی فتح آبادی ، حسن ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۵‬,‭‌ص۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک