کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ام‍ق‍رو۱۲۳
 
پدیدآور:
خ‍ل‍ج‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۲۹-
ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درام نویسان جهان
خلج ، منصور، ۱۳۲۹- ؛  تهران انتشارات جهاددانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۷۲۹‬,‭‌ف۲‌خ۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله فارسی
 
 
مقایسه < راه کارهای = راهکارهای >مقابله ای در بیماران مبتلا به < اسکیزوفرنیا= اسکیزوفرنی >و< اختلال دو قطبی = اختلالات دوقطبی >
صالحی ، منصور ؛  ۱۳۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک