کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ص‍ال‍ح‌ آب‍ادی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‍راه‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ص‍ال‍ح‌ آب‍ادی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل مسائل هیدرولیک < کانال های = کانال های >باز( همراه با خلاصه درس )
صالح آبادی ، ابراهیم ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۸۵‬,‭‌ص۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک