کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌، ۱۳۳۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌، ۱۳۳۷-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی ( ۱)
صادقی ، محمدهادی ، ۱۳۳۷- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۲۵۶‬,‭‌ص۲‌ح۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک