کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍ک‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ ع‍ک‍اس‍ی‌
ع‍ک‍اس‍ی‌--ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌
 
پدیدآور:
ای‍ت‍ون‌، ج‍ورج‌
گ‍ل‌گ‍لاب‌، داری‍وش‌، ۱۳۱۴- ۱۳۶۷ ، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عکاسی در عکاسی سیاه - سفید و رنگی
ایتون ، جورج ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۲۱۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ش۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی فنی عکاسی
گل گلاب ، داریوش ، ۱۳۱۴- ۱۳۶۷ ، گردآورنده ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۴۵‬,‭‌گ۸‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک