کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ی‍روان‍ی‌ ش‍اع‍ن‍ای‍ت‍ی‌، ال‍ه‍ام‌، ۱۳۶۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ژن‍ت‌ -، ژرار -، ۱۹۳۰ - م‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍روان‍ی‌ ش‍اع‍ن‍ای‍ت‍ی‌، ال‍ه‍ام‌، ۱۳۶۰-
 
ناشر:
وان‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه < روایت شناختی = روایت شناختی >ژرار ژنت :بررسی و تطبیق دو رمان خشم و هیاهو و سمفونی مردگان
شیروانی شاعنایتی ، الهام ، ۱۳۶۰- ؛  تهران وانیا   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۸۷۹‬,‭‌ش۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک