کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ی‍راف‍ک‍ن‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍ش‌ س‍رم‍ای‍ه‌ در اداره‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ج‍اری‌
م‍ث‍ل‍ث‌ ب‍رم‍ودا
 
پدیدآور:
ش‍ی‍راف‍ک‍ن‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
<ب‍رل‍ی‍ت‍س‌ = ب‍رل‍ی‍ت‍ز>، چ‍ارل‍ز ف‍رام‍ب‍اخ‌،۱۹۱۳ ؟-
 
ناشر:
م‍ی‍لاد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقد نقش سرمایه در اداره شرکتهای تجاری
شیرافکن ، معصومه ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مثلث برمودا
<برلیتس = برلیتز>، چارلز فرامباخ ،۱۹۱۳ ؟- ؛  تهران میلاد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭G‬,‭۵۲۵‬,‭‌ب۴‌م۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک