کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ک‍وه‍ی‌ ی‍ک‍ت‍ا، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ان‍واده‌ه‍ا -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌[ رک‍ورد ح‍ذف‍ی‌]
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ک‍وه‍ی‌ ی‍ک‍ت‍ا، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۸-
 
ناشر:
ت‍ی‍م‍ورزاده‌، طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >خانواده
شکوهی یکتا، محسن ، ۱۳۳۸- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۸۰۹۰۹۰نمابر ۸۸۸۰۹۸۹۸ ،آدرس ناشر :تهران - خ کریم خان زند- نبش میرزای شیرازی - ش ۱۱۱- طبقه سوم شرقی تیمورزاده ، طبیب   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ش۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<آزمون های = آزمونهای >روانی و تربیتی :مبانی نظری ارزیابی و کاربرد :شامل معرفی ازمون های هوش ، پیشرفت تحصیلی و شخصیت
شکوهی یکتا، محسن ، ۱۳۳۸- ؛  تهران تیمورزاده ، طبیب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۳۲‬,‭‌ش۸آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک