کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍وب‍رت‌، اوت‍م‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍م‍اش‍اخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ص‍ح‍ن‍ه‌آرائ‍ی‌ و دک‍ور
 
پدیدآور:
ش‍وب‍رت‌، اوت‍م‍ار
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تصویر صحنه :تاریخچه ، ترکیب ، تکنیک
شوبرت ، اوتمار ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۹۱‬,‭‌ص۳‌ش۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک