کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍وارت‍س‌، ج‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
ش‍وارت‍س‌، ج‍ک‍ی‌
 
ناشر:
روزب‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر فشارهای روانی :برنامه ۱۵ روزه دستیابی به آرامش
شوارتس ، جکی ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۵‬,‭‌ش۹‌غ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک