کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ه‍راب‍ی‌، ج‍م‍ال‌، ۱۳۴۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داده‌ک‍اوی‌
 
پدیدآور:
ش‍ه‍راب‍ی‌، ج‍م‍ال‌، ۱۳۴۵-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<داده کاوی = داده کاوی >
شهرابی ، جمال ، ۱۳۴۵- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک