کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍م‍س‌، ب‍ی‍ژن‌، ۱۳۱۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ج‍ب‍ر خ‍طی‌
 
پدیدآور:
ش‍م‍س‌، ب‍ی‍ژن‌، ۱۳۱۰-
ک‍رت‍ی‍س‌، چ‍ارل‍ز
ب‍وی‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی
بویس ، ویلیام ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌ب۹‌م۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی
شمس ، بیژن ، ۱۳۱۰- ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ش۸ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی
کرتیس ، چارلز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۵۱‬,‭‌ک۴‌ج۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک