کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍غ‍ل‌ی‍اب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍ن‍م‍ا -ص‍ن‍ع‍ت‌ - ش‍غ‍ل‌ی‍اب‍ی‌
ش‍غ‍ل‌ی‍اب‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ری‍گ‍وری‌، م‍ال‍ی‌
ش‍ف‍ی‍ع‌ آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۲-
ه‍ال‍ن‍د، ج‍ان‌
 
ناشر:
رش‍د
ک‍م‍ال‌ ت‍رب‍ی‍ت‌،ن‍ش‍ر ت‍اب‍ان‌
س‍ارم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمائی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل
شفیع آبادی ، عبدالله ، ۱۳۲۲- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌ش۷ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حرفه ی تولید فیلم
گریگوری ، مالی ؛  تهران سارمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵/۹‬,‭‌گ۴‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حرفه مناسب شما چیست ؟ راهنمایی و مشاوره حرفه ای بر اساس نظریه شغل و شخصیت به انضمام پرسشنامه شغلی - شخصیتی
هالند، جان ؛  کمال تربیت ،نشر تابان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‍ه۲‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک