کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۱۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۱۷-
 
ناشر:
ق‍وم‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تاریخ اجتماعی ایران
شعبانی ، رضا، ۱۳۱۷- ؛  تهران قومس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ش۷‌م۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک