کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍طرن‍ج‌ -- ش‍روع‌ ب‍ازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍طرن‍ج‌ -- ش‍روع‌ ب‍ازی‌
 
پدیدآور:
س‍وئ‍ت‍ی‍ن‌، آل‍ک‍س‍ی‌، اس‍ت‍پ‍ان‍ووی‍چ‌ ۱۹۲۶-
 
ناشر:
روزب‍ه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تئوری مدرن شروع بازی در شطرنج
سوئتین ، آلکسی ، استپانوویچ ۱۹۲۶- ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۱۳۱۷‬,‭‌س۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک