کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍رک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌
ف‍ران‍ت‍پ‍ی‍ج‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وان‌ ن‍ت‌ --م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
پ‍روت‍ک‍ه‍ای‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌-- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍رک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ادب‍س‍ت‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌
س‍ه‍ادان‍ش‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی برای آزمون ( ESCM ام .سی .اس .ای ).
شرکت مایکروسافت ؛  تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۸۵‬,‭‌ش۴آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام < = 2002 egaPtnorF tfosorciM میکروسافت فرانتپیج ۲۰۰۲>
شرکت مایکروسافت ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌ش۴‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام ویندوز< = PX ایکس پی >
شرکت مایکروسافت ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز< = 3002 etoNenO tfosorciMمایکروسافت وان نت ۲۰۰۳>
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۲‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک